Ariadna Rodriguez

AriadnaMultiusos, la nina performàtica, és el projecte d’investigació sobre la multi-, pluri-, inter-, meta- disciplinarietat, de l’artista Ariadna Rodríguez Cima (Barcelona, 1980). Professional de la Música, la Dansa, el Performance Art (arts visuals) i la Televisió, Ariadna analitza cadascuna de les seves disciplines i reflexiona sobre com integrar-les en un únic àmbit de creació, en una societat creada des d’una visió vertical i fragmentada del fet artístic.

Exposició: 'Ariadna Multiusos, La muñeca performática' - 08.03.12 / 05.05.12

image id594    DSC 283    image id630